Är jag medberoende?


Att vara medberoende handlar om anpassnig. Om du någon gång levt i en relation eller situation där du inte kunnat bearbeta det som händer utan succesivt börjar anpassa dig så till den grad att du inte längre vet och förmår se dina egna behov. Då har du utvecklat ett medbereoende och kommer troligtvis att fortsätta anpassa dig även om situationen inte kräver det. Eftersom man längre har kontakt med sina egna behov kan säga att man utvecklat ett tvångsmässigt behov av att anpassa sig. Det här tar man med sig in i andra relationer och situationer. Vill du veta mer, klicka på knappen-

Foto: Åsa Älander

Att vara ett vuxet barn, vad betyder det?


Ett litet barn behöver kärlek, omsorg, stöd och lagom stora utmaningar för att kunna utvecklas och mogna till trygga vuxna. Om barnet vuxit upp i en familj där ansvaret varit större än barnets mognad och där det känslomässiga stödet varit för litet tvingas barnet växa upp för fort utvecklar en rad beteenden för att överleva i en övermäktig situation.


Har du vuxit upp under sådana omständigheter präglas ofta livet som vuxen av de beteenden du utvecklat som barn. det kan vara att inte lita på vare sig själv eller andra, ha svårt att sätta gränser och att inte ge sig själv chansen att lyckas.

Vill du veta mer? klicka på knappen så berättar jag.